حفاظ استیل

قابل نصب در اندازه های مختلف مناسب برای بالکن، حفاظ بانکی (همراه با اسپایدر) و درب ورودی ساختمان می باشد.

پروفیل ها به فواصل 15cm سورخ شده و لوله 25mm  بوسیله جوش یا پیچ به پروفیل متصل می گردد.

تمامی کلافها بصورت فارسی بر، برش داده می شود و بعد از جوش کاری آرگون، پولیش می شود.