پله استیل


 انواع پلکان از قبیل پله های رفت و برگشت، حول محور، کپسولی ، منحنی شکل، با شاسی استیل و آهن ، با کف پله های چوب راش، شیشه، استیل و سنگ که با استفاده از پیچ و مهره سرعت نصب را بالا برده و قابل استفاده حتی در فضاهای غیر استاندارد نیز می باشد.
پلکان نصب شده قال جابجایی می باشد، بدون اینکه به فضای ساختمان آسیبی وارد کند.